25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Digitální fotoaparáty
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 2566 stanovisky pro Digitální fotoaparáty SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V, Diplotop porovnává Digitální fotoaparáty SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Digitální fotoaparáty - SONY
Nejlepší Digitální fotoaparáty - SONY produkty
Seznam značek a výrobců
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V

Uživatelé hodnotí SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V jako velmi uživatelsky příjemný.Shledávají jej mnohem spolehlivější než u jeho konkurentů., V tomto bodě jsou jednotní. Můžete se podívat na forum SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Jeho uživatelé jej hodnotí velmi dobře., A existuje mnoho z nich, kteří mají stejný názor. Shledají, že je to levné Můžete si stáhnout uživatelskou příručku SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
6 Dalsí informace ­ viz strany 146, 151. Systém ostøikovaèù èelního okna a svìtlometù 3: Pøitáhnìte pákový pøepínaè smìrem k volantu Kapalina ostøikovaèe je støíkána na èelní okno (a - jsou-li zapnuté svìtlomety - také na svìtlomety 3); souèasnì provedou nìkolik cyklù také stìraèe. Pravidelnì kontrolujte úèinnost ostøikovaèù svìtlometù. U vozidla s instalovaným dest'ovým senzorem 3 je dùlezité udrzovat prostor kolem senzoru èistý. 6 Dalsí informace ­ viz strany 146, 147. V krátkosti Pøed jízdou zkontrolujte: z Stav pneumatik a tlak vzduchu. 13 z Hladinu motorového oleje a hladinu provozních kapalin v motorovém prostoru (viz strany 140 az 141). z Vsechna okna, zrcátka, vnìjsí osvìtlení vozidla a osvìtlení RZ, zda nejsou zakryty neèistotami, snìhem a ledem a zda správnì fungují. z Pøedmìty jsou bezpeènì umístìny a nebudou pøi prudkém bzrdìní vrzeny dopøedu. Mechanická pøevodovka: o = Neutrál 1 az 5/6 = 1. 3 pøevodový stupeò R = Zpáteèka Pøi øazení 5. pøevodového stupnì musíte øadicí páku tlaèit pøi zaèátku øazení lehce doprava. Pøi øazení 4. pøevodového stupnì netlaète øadicí páku doleva. Zpáteèka: ve stojícím vozidle seslápnìte pedál spojky, povytáhnìte prstenec 3 a pøesuòte øadicí páku pøes odpor a zaøaïte zpáteèku. Nejde-li zpáteèka snadno zaøadit: nechte øadicí páku v neutrálu, uvolnìte pedál spojky, opìt jej seslápnìte a zopakujte øazení. Tecshift 3: N = Neutrál o = Støedová poloha = Øazení nizsího pøevodového stupnì + = Øazení vyssího pøevodového stupnì A/M = Pøepínání mezi automatickým nebo manuálním rezimem R = Zpáteèka Páka volièe musí být vedena ve správném smìru az nadoraz. Po uvolnìní se vrátí zpìt do støední polohy. Vìnujte pozornost indikátoru na displeji pøevodovky, kde vidíte právì zaøazený pøevodový stupeò nebo právì zvolený rezim. 6 Dalsí informace ­ viz strana 79...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-HX9V snadné používat?

2566 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

3114244467161174375622496558
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.78
= 2.05

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.78 a standardní rozdíl je 2.05.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-HX9V vysoce účinný?

2566 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

31619123211594209489731828
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.41
= 1.87

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.41 a standardní rozdíl je 1.87.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-HX9V spolehlivý, solidní?

2566 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

327162248154149314662583579
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.99
= 1.92

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.99 a standardní rozdíl je 1.92.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-HX9V dobrá hodnota za dané peníze?

2566 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že SONY CYBER-SHOT DSC-HX9V opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

6219172757155200381571483594
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.74
= 2.19

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.74 a standardní rozdíl je 2.19.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.