25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Digitální fotoaparáty
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 629 stanovisky pro Digitální fotoaparáty SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V, Diplotop porovnává Digitální fotoaparáty SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Digitální fotoaparáty - SONY
Nejlepší Digitální fotoaparáty - SONY produkty
Seznam značek a výrobců
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V

Uživatelé SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V jej shledávají velmi praktickým.Hodnotí jej vysoce pro jeho spolehlivost a solidnost., A existuje mnoho z nich, kteří mají stejný názor. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V a jiným výrobkem.

Jeho uživatelé jej shledali velmi efektivním., Navíc, většina z nich má stejný názor Shledají, že je to velmi levné Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
z Vsechna okna, zrcátka, vnìjsí osvìtlení vozidla a osvìtlení RZ, zda nejsou zakryty neèistotami, snìhem a ledem a zda správnì fungují. z Pøedmìty jsou bezpeènì umístìny a nebudou pøi prudkém bzrdìní vrzeny dopøedu. Mechanická pøevodovka: o = Neutrál 1 az 5/6 = 1. az 5 / 6 3 pøevodový stupeò = Zpáteèka R Pøi øazení 5. pøevodového stupnì musíte øadicí páku tlaèit pøi zaèátku øazení lehce doprava. Pøi øazení 4. pøevodového stupnì netlaète øadicí páku doleva. Zpáteèka: ve stojícím vozidle seslápnìte pedál spojky, povytáhnìte prstenec 3 a pøesuòte øadicí páku pøes odpor a zaøaïte zpáteèku. Nejde-li zpáteèka snadno zaøadit: nechte øadicí páku v neutrálu, uvolnìte pedál spojky, opìt jej seslápnìte a zopakujte øazení. Easytronic 3: = Neutrál N o = Støedová poloha = Øazení nizsího pøevodového stupnì = Øazení vyssího + pøevodového stupnì = Pøepínání mezi A/M automatickým nebo manuálním rezimem = Zpáteèka R Páka volièe musí být vedena ve správném smìru az nadoraz. Po uvolnìní se vrátí zpìt do støední polohy. Vìnujte pozornost indikátoru na displeji pøevodovky, kde vidíte právì zaøazený pøevodový stupeò nebo právì zvolený rezim. 6 Dalsí informace ­ viz strana 78. z Na palubní desku ani do oblasti naplnìní airbagù neumíst'ujte zádné pøedmìty. z Správné nastavení sedadel, bezpeènostních pásù a zrcátek. z Funkènost brzd. 14 V krátkosti Parkování vozidla z Pevnì zabrzdìte parkovací brzdu bez stisknutí uvolòovacího tlaèítka, a ve svahu jí zabrzdìte co mozno nejpevnìji. z Vypnìte motor otoèením klíèe zapalování do polohy "St". Vyjmìte klíè zapalování a otoète volantem, az se zamkne (ochrana proti odcizení). z Pokud je vozidlo zaparkované na vodorovném povrchu nebo v kopci smìrem nahoru, pøed vypnutím zapalování nejprvì zaøaïte první pøevodový stupeò (u mechanické pøevodovky) nebo uveïte páku volièe do støedové polohy (u pøevodovky Easytronic) 3...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-HX7V snadné používat?

629 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

822818525169150119150
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.83
= 2.04

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.83 a standardní rozdíl je 2.04.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-HX7V vysoce účinný?

629 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

711515413258111176182
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.22
= 1.92

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.22 a standardní rozdíl je 1.92.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-HX7V spolehlivý, solidní?

629 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

713715464967135148151
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.95
= 1.97

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.95 a standardní rozdíl je 1.97.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-HX7V dobrá hodnota za dané peníze?

629 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že SONY CYBER-SHOT DSC-HX7V opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1453813495772135115158
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.75
= 2.22

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.75 a standardní rozdíl je 2.22.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.