25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Digitální fotoaparáty
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje SONY CYBER-SHOT DSC-H70 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 346 stanovisky pro Digitální fotoaparáty SONY CYBER-SHOT DSC-H70, Diplotop porovnává Digitální fotoaparáty SONY CYBER-SHOT DSC-H70 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k SONY CYBER-SHOT DSC-H70.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Digitální fotoaparáty - SONY
Nejlepší Digitální fotoaparáty - SONY produkty
Seznam značek a výrobců
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne SONY CYBER-SHOT DSC-H70

Uživatelé hodnotí SONY CYBER-SHOT DSC-H70 jako velmi uživatelsky příjemný.Myslí si, že je velmi spolehlivý., Většinou se shodli v tomto bodě. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi SONY CYBER-SHOT DSC-H70 a jiným výrobkem.

Podle jeho uživatelů je mnohem efektivnější, že jeho konkurenti., V tomto bodě jsou jednotní. Užitná hodnota je vyšší, než kolik to stojí Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce SONY CYBER-SHOT DSC-H70 ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
14 V krátkosti Stìraèe èelního okna: Pohnìte pákovým pøepínaèem dolù K = Stìraèe pracují v rezimu cyklovaèe 1 = Stìraèe pracují pomalu 2 = Stìraèe pracují rychle Stìraèe vypnete vrácením pákového pøepínaèe do pùvodní polohy. Systém ostøikovaèù èelního okna: Pøitáhnìte pákový pøepínaè smìrem k volantu Krátké pøitazení Stìraè vykoná jeden cyklus. Dlouhé pøitazení Kapalina ostøikovaèe vystøíkne na èelní okno a souèasnì vykonají stìraèe ètyøi cykly. Pravidelnì kontrolujte úèinnost ostøikovaèù èelního okna. 6 Dalsí informace ­ viz strana 152. Systém ostøikovaèe a stìraèe oken zadních dveøí a dveøí zavazadlového prostoru 3: Otoète spínaèem 0 = Vypnuto e = Stìraè f = Ostøikovaè Pøi posunutí páèky do druhé polohy vystøíkne kapalina ostøikovaèe na okno. Na spínaè pùsobí pruzina a proto se po uvolnìní vrátí do pùvodní polohy. Pravidelnì kontrolujte úèinnost systému ostøikovaèe okna. 6 Dalsí informace ­ viz strana 152. V krátkosti Pøed jízdou zkontrolujte: z Stav pneumatik a tlak vzduchu. 15 z Hladinu motorového oleje a hladinu provozních kapalin v motorovém prostoru (viz strany 145 az 145). z Vsechna okna, zrcátka, vnìjsí osvìtlení vozidla a osvìtlení RZ, zda nejsou zakryty neèistotami, snìhem a ledem a zda správnì fungují. z Pøedmìty jsou bezpeènì umístìny a nebudou pøi prudkém bzrdìní vrzeny dopøedu. Mechanická pøevodovka: o = Neutrál 1 az 5/6 = 1. nebo 6. 3 pøevodový stupeò R = Zpáteèka Pøi øazení 5. pøevodového stupnì musíte øadicí páku tlaèit pøi zaèátku øazení lehce doprava. Pøi øazení 4. pøevodového stupnì netlaète øadicí páku doleva. Zpáteèka: pøi stojícím vozidle seslápnìte spojku, vytáhnìte nahoru prstenec a posuòte øadicí páku doleva proti vyvíjenému odporu. Nejde-li zpáteèka snadno zaøadit: nechte øadicí páku v neutrálu, uvolnìte pedál spojky, opìt jej seslápnìte a zopakujte øazení...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-H70 snadné používat?

346 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud SONY CYBER-SHOT DSC-H70 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

626711252540756287
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.69
= 2.28

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.69 a standardní rozdíl je 2.28.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-H70 vysoce účinný?

346 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je SONY CYBER-SHOT DSC-H70 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

50667201345797392
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.98
= 2.09

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.98 a standardní rozdíl je 2.09.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-H70 spolehlivý, solidní?

346 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že SONY CYBER-SHOT DSC-H70 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

616414173339826777
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.71
= 2.18

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.71 a standardní rozdíl je 2.18.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je CYBER-SHOT DSC-H70 dobrá hodnota za dané peníze?

346 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že SONY CYBER-SHOT DSC-H70 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1245410222244657187
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.64
= 2.47

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.64 a standardní rozdíl je 2.47.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.