25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Digitální fotoaparáty
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje SONY BC-VM10 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 16 stanovisky pro Digitální fotoaparáty SONY BC-VM10, Diplotop porovnává Digitální fotoaparáty SONY BC-VM10 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k SONY BC-VM10.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Digitální fotoaparáty - SONY
Nejlepší Digitální fotoaparáty - SONY produkty
Seznam značek a výrobců
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne SONY BC-VM10

Podle jeho uživatelů, je SONY BC-VM10 poměrně uživatelsky příjemný.V průměru to považují za nespolehlivé., Ale oni mají velmi odlišné názory. Pokud se chcete ujistit, že SONY BC-VM10 je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Z hlediska účinnosti je dle uživatelů středně hodnocený., Ale jejich názory se velmi liší. Je to velmi drahé, na to co to nabízí Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SONY BC-VM10 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Kazdá zvolená polozka menu se zobrazí v inverzním poli, kterému se øíká kurzor. Mnozství dostupných funkcí se provede pøímo po stisknutí multifunkèního ovládacího knoflíku. Jiné otevøou podmenu s dalsími funkcemi. Kazdé menu má skrytou polozku ,,Return". Tato polozka menu se zobrazí pouze v pøípadì, ze dojdete na horní konec menu (otáèejte multifunkèním ovládacím knoflíkem doleva). Kazdé menu má skrytou polozku ,,Main". Tato polozka menu se zobrazí pouze v pøípadì, ze dojdete na dolní konec menu (otáèejte multifunkèním ovládacím knoflíkem doprava). Hlavní zobrazení vyvoláte pomocí volby ,,Main". Tuto funkci je mozné provést kdykoliv stisknutím tlaèítka MAIN 5. Pro návrat do nejblizsího vyssího menu zvolte ,,Return". Obsluha Výbìr z menu Kurzor ukazuje, která polozka menu je zvolena. 15 Kurzor pøesuòte na pozadovanou polozku menu otáèením multifunkèního ovládacího knoflíku. Stisknutím multifunkèního ovládacího knoflíku potvrïte volbu. Odpovídající funkce se provede nebo se zobrazí pøíslusné podmenu. V nìkterých menu se nastavení provádìjí po výbìru otáèením multifunkèního ovládacího knoflíku. Výbìr ze seznamu Nìkterá menu jsou uspoøádána jako seznamy. Seznamy se prochází pomocí kurzoru. Informaèní okno V nìkterých pøípadech jsou na displeji zobrazovány doplòující poznámky a informace informaèního systému nebo jiných souèástí vozidla formou informaèního okna. Pro tyto úèely je aktuálnì zobrazené menu pøekryto informaèním oknem. Nìkterá informaèní okna je potøeba potvrdit (napø. bezpeènostní varování navigaèního systému), jiná po krátké dobì zase automaticky zmizí. Napøíklad v rezimu CD se tak bìhem hlásení o dopravní situaci (bude provedeno pouze, kdyz je zapnuto TP) zobrazí stanice vysílající informace o dopravní situaci. Kurzor se pohybuje nahoru nebo dolù pøi otáèení multifunkèního ovládacího knoflíku. Vasí volbu potvrdíte stisknutím multifunkèního ovládacího knoflíku...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je BC-VM10 snadné používat?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud SONY BC-VM10 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

00203110108
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.19
= 3.11

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.19 a standardní rozdíl je 3.11.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je BC-VM10 vysoce účinný?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je SONY BC-VM10 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

10012312123
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.38
= 2.80

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.38 a standardní rozdíl je 2.8.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je BC-VM10 spolehlivý, solidní?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že SONY BC-VM10 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

02013211015
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.19
= 3.19

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.19 a standardní rozdíl je 3.19.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je BC-VM10 dobrá hodnota za dané peníze?

16 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že SONY BC-VM10 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

11123201212
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 5.19
= 3.05

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 5.19 a standardní rozdíl je 3.05.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.