25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Digitální fotoaparáty
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje HP PHOTOSMART R607 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 108 stanovisky pro Digitální fotoaparáty HP PHOTOSMART R607, Diplotop porovnává Digitální fotoaparáty HP PHOTOSMART R607 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k HP PHOTOSMART R607.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Digitální fotoaparáty - HP
Nejlepší Digitální fotoaparáty - HP produkty
Seznam značek a výrobců
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne HP PHOTOSMART R607

Podle jeho uživatelů, je HP PHOTOSMART R607 poměrně uživatelsky příjemný.V průměru shledávají jeho spolehlivost uspokojivou., Ale oni mají velmi odlišné názory. Pokud se chcete ujistit, že HP PHOTOSMART R607 je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Z hlediska účinnosti je dle uživatelů středně hodnocený., Ale jejich názory se velmi liší. Shledají, že cena je správná za poskytnuté služby Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART R607 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
2 Do mensího otvoru vlozte pam ovou kartu zkoseným rohem nap ed, jak je znázorn no na obrázku. Ujist te se, ze je karta vlozena správn. 3 Ponechte kryt baterie/pam ové karty otev ený a p ejd te k dalsí cásti, Vlození baterie na str. Chcete-li kartu z fotoaparátu vyjmout, nejd íve ho vypn te. Pak otev ete kryt baterie/pam ové karty, zatlacte na horní okraj pam ové karty, která z fotoaparátu vyskocí. Kapitola 1: Zacínáme 13 Vlození baterie Tento fotoaparát pouzívá dobíjecí lithiové baterie HP Photosmart R07 (L1812A). POZNÁMKA Dobíjecí baterie, se kterou byl fotoaparát dodán, bude cástecn nabita. P ed prvním pouzitím byste ji vsak m li pln nabít. Baterii lze dobíjet i ve fotoaparátu. Viz Dobíjení baterie na str. 1 Pokud je kryt baterie/pam ové karty jiz otev ený, p eskocte tento krok a p ejd te na krok 2. Uchopte fotoaparát dolní cástí vzh ru podle obrázku a posu te západku krytu baterie/pam ové karty a kryt otev ete. 2 Vlozte baterii do v tsího otvoru a zatlacte ji dovnit az zapadne pojistka. 3 Zav ete kryt baterie/pam ové karty na dolní stran fotoaparátu tak, ze kryt zamácknete az do zajist ní. Chcete-li baterii z fotoaparátu vyjmout, nejd íve ho vypn te. Pak otev ete kryt baterie/pam ové karty, uvoln te západku a otocte fotoaparát. Baterie poté z fotoaparátu sama vypadne. 14 Uzivatelská p írucka HP Photosmart R507/R607 P ipojení feritu ke kabelu napájecího adaptéru Balení fotoaparátu obsahuje ferit. Tento ferit zabra uje fotoaparátu ve vysílání rádiových vln, které by mohly rusit p íjem rádiových a televizních p ijímac a jiných elektronických za ízení v blízkosti fotoaparátu. Ferit nezp sobuje snízení výkonu ani bezpecnosti fotoaparátu...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART R607 snadné používat?

108 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud HP PHOTOSMART R607 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1001061051320934
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.20
= 3.00

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.2 a standardní rozdíl je 3.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART R607 vysoce účinný?

108 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je HP PHOTOSMART R607 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

121127991421527
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.64
= 3.13

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.64 a standardní rozdíl je 3.13.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART R607 spolehlivý, solidní?

108 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že HP PHOTOSMART R607 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1200241191515931
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.92
= 3.10

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.92 a standardní rozdíl je 3.1.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART R607 dobrá hodnota za dané peníze?

108 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že HP PHOTOSMART R607 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1111347111916827
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.78
= 3.06

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.78 a standardní rozdíl je 3.06.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.