25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Digitální fotoaparáty
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje HP PHOTOSMART M307 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 110 stanovisky pro Digitální fotoaparáty HP PHOTOSMART M307, Diplotop porovnává Digitální fotoaparáty HP PHOTOSMART M307 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k HP PHOTOSMART M307.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Digitální fotoaparáty - HP
Nejlepší Digitální fotoaparáty - HP produkty
Seznam značek a výrobců
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne HP PHOTOSMART M307

Uživatelé HP PHOTOSMART M307 jej shledávají velmi praktickým.Hodnotí jej vysoce pro jeho spolehlivost a solidnost., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi HP PHOTOSMART M307 a jiným výrobkem.

Jeho uživatelé jej shledávají docela efektivní., Ale oni nejsou jednotní. Myslí si, že je prodáván za správnou cenu Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce HP PHOTOSMART M307 ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Dalsí informace naleznete v cásti Kapitola 6: Pouzití nabídky Setup (Nastavení) na stran 83. Nastavení data a casu Fotoaparát je vybaven hodinami, které zaznamenávají datum a cas, kdy byly po ízeny jednotlivé záb ry. Tato informace se zaznamenává mezi vlastnosti fotografie, a lze ji zobrazit p i prohlízení fotografií v pocítaci. Lze také zvolit vepsání data a casu p ímo do obrázku (viz Date & Time Imprint (Vytist ní data a casu) na stran 52). P i prvním zapnutí fotoaparátu se po výb ru jazyka zobrazí okno Date & Time (Datum a cas) umoz ující zadat datum a cas. 1 Nastavte hodnotu zvýrazn né cásti pomocí tlacítek. 2 Stisknutím tlacítek se p esu te k dalsím hodnotám k nastavení. Kapitola 1: Zacínáme 13 3 Opakujte kroky 1 a 2, dokud nebude nastaveno správné datum, cas a formát data/casu. 4 Po zadání správných hodnot data a casu stiskn te tlacítko Menu/OK. Zobrazí se potvrzovací okno ov ující, zda byly datum a cas zadány správn. 5 Pokud jsou datum i cas nastavené správn , potvr te stisknutím tlacítka Menu/OK vybranou moznost Yes (Ano). Pokud datum a cas nejsou nastaveny správn , stiskn te tlacítko , aby se zvýraznila moznost No (Ne), a poté stiskn te tlacítko Menu/OK. Znovu se objeví okno Date & Time (Datum a cas). Opakujte kroky 1 az 5, dokud nebude nastaveno správné datum a cas. POZNÁMKA Budete-li pozd ji pot ebovat nastavení data a casu zm nit, lze to provést pomocí nastavení Date & Time v nabídce Setup (Nastavení). Dalsí informace naleznete v cásti Kapitola 6: Pouzití nabídky Setup (Nastavení) na stran 83. Instalace softwaru Software HP Image Zone umoz uje p enáset snímky z fotoaparátu do pocítace a pak si je prohlízet, upravovat, tisknout nebo posílat elektronickou postou. Umoz uje také konfigurovat nabídku HP Instant Share ve fotoaparátu. POZNÁMKA Pokud software HP Image Zone nenainstalujete, fotoaparát budete moci pouzívat, ale n které jeho funkce budou nep ístupné...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART M307 snadné používat?

110 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud HP PHOTOSMART M307 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1114981114121435
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.52
= 2.43

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.52 a standardní rozdíl je 2.43.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART M307 vysoce účinný?

110 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je HP PHOTOSMART M307 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

12279101213141228
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.05
= 2.58

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.05 a standardní rozdíl je 2.58.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART M307 spolehlivý, solidní?

110 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že HP PHOTOSMART M307 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

113569816121732
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.45
= 2.49

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.45 a standardní rozdíl je 2.49.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART M307 dobrá hodnota za dané peníze?

110 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že HP PHOTOSMART M307 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

6223910315111633
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.15
= 2.95

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.15 a standardní rozdíl je 2.95.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.