25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Digitální fotoaparáty
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje HP PHOTOSMART 735 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 499 stanovisky pro Digitální fotoaparáty HP PHOTOSMART 735, Diplotop porovnává Digitální fotoaparáty HP PHOTOSMART 735 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k HP PHOTOSMART 735.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Digitální fotoaparáty - HP
Nejlepší Digitální fotoaparáty - HP produkty
Seznam značek a výrobců
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne HP PHOTOSMART 735

Uživatelé HP PHOTOSMART 735 dávají velmi dobré skóre pro jeho uživatelskou přívětivost.Hodnotí to jako velmi spolehlivé., Ale oni nejsou jednotní. Pokud se chcete ujistit, že HP PHOTOSMART 735 je řešením vašich problémů, můžete pomoci dalším uživatelům Diplofix.

Podle jeho uživatelů je efektivní., Většinou se shodli v tomto bodě. Většinou se zjistí, že cena je správná Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART 735 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.)
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Vlození baterií 1 Otev ete kryt baterií na dolní stran fotoaparátu. 2 Vlozte baterie tak, jak je nakresleno uvnit krytu. 3 Uzav ete kryt baterií. POZNÁMKA Dalsí informace o bateriích najdete v cásti Zacházení s bateriemi na stran 103. K napájení fotoaparátu a dobíjení baterií v n m lze rovn z pouzít volitelný napájecí adaptér HP. Dalsí informace o napájecím adaptéru HP najdete v cásti Nákup p íslusenství fotoaparátu na stran 106. Kapitola 1: Zacínáme 17 Vlození pam vybavení) ové karty (volitelné Fotoaparát obsahuje 16 MB interní pam ti, do které m zete ukládat obrázky a videoklipy na fotoaparátu. K ukládání obrázk a videoklip m zete vsak také pouzít p ídavnou pam ovou kartu (prodává se zvlás ). Informace o pam ových kartách, které fotoaparát podporuje, naleznete v cásti Nákup p íslusenství fotoaparátu na stran 106. POZNÁMKA Kdyz je ve fotoaparátu instalována pam ová karta, budou se na ní ukládat vsechny nové obrázky a videoklipy. Vnit ní pam a její souborový systém nejsou k dispozici, pokud je ve fotoaparátu instalována pam ová karta. 1 Fotoaparát vypn te a natocte zadní stranou sm rem k vám, nyní otev ete kryt pam ové karty tak, ze ho vysunete doprava. 2 Vlozte pam ovou kartu a ujist te se, ze je zasunuta správn. 3 Uzav ete kryt pam ové karty. Chcete-li vyjmout pam ovou kartu, zatlacte na její horní okraj. Karta se pak sama vysune ze slotu. 18 Uzivatelská p írucka hp photosmart ady 730 Zapnutí Zapn te fotoaparát p esunutím tlacítka doprava a pak jej uvoln te. Kontrolka Pam /USB bude blikat. Az bude fotoaparát p ipravený, kontrolka se vypne. AF Obnovení p edchozího nastavení Po vypnutí fotoaparátu se n která nastavení nezachovají...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART 735 snadné používat?

499 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud HP PHOTOSMART 735 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

15677224740716963152
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.49
= 2.54

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.49 a standardní rozdíl je 2.54.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART 735 vysoce účinný?

499 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je HP PHOTOSMART 735 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

1561214265643828242121
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.08
= 2.58

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.08 a standardní rozdíl je 2.58.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART 735 spolehlivý, solidní?

499 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že HP PHOTOSMART 735 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

15489204746747263141
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.43
= 2.51

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.43 a standardní rozdíl je 2.51.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART 735 dobrá hodnota za dané peníze?

499 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že HP PHOTOSMART 735 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

225512274642786465133
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.24
= 2.66

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.24 a standardní rozdíl je 2.66.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.