25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Digitální fotoaparáty
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje HP PHOTOSMART 435 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 150 stanovisky pro Digitální fotoaparáty HP PHOTOSMART 435, Diplotop porovnává Digitální fotoaparáty HP PHOTOSMART 435 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k HP PHOTOSMART 435.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Digitální fotoaparáty - HP
Nejlepší Digitální fotoaparáty - HP produkty
Seznam značek a výrobců
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne HP PHOTOSMART 435

Uživatelé hodnotí HP PHOTOSMART 435 jako praktický a uživatelsky příjemný.Shledávají to spolehlivým., Většinou se shodli v tomto bodě. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi HP PHOTOSMART 435 a jiným výrobkem.

V průměru jsou uživatelé spokojeni s jeho účinností, Ale oni mají velmi odlišné názory. Shledají, že to opravdu není dobré, za ty peníze Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce HP PHOTOSMART 435 ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Kontrolka Pam /USB bude blikat, kdyz se fotoaparát zapíná, a obrazový displej p ejde do rezimu Zivé zobrazení, jakmile fotoaparát bude p ipraven k pouzití. Obnovení p edchozího nastavení Kdyz zm níte nastavení ve fotoaparátu, po vypnutí fotoaparátu n která z nich z stanou nastavena a n která se vrátí na výchozí hodnotu. Úplný seznam toho, jaké nastavení se jak chová, naleznete v cásti Ulozené a výchozí nastavení fotoaparátu na stran 105. Jestlize chcete fotoaparát zapnout se vsemi nastaveními, která existovala v okamzik posledního vypnutí fotoaparátu, p i zapínání fotoaparátu p idrzte tlacítko OK OK. Výb r jazyka Kdyz fotoaparát poprvé zapnete, objeví se následující obrazovka, která vám umoz uje výb r komunikacního jazyka. 1 P esu te se k jazyku, který chcete pouzít, pomocí tlacítek. 2 Stiskn te tlacítko OK a vyberte zvýrazn ný jazyk. POZNÁMKA Jestlize se chcete vrátit a zm nit toto nastavení pozd ji, m zete to provést v nabídce Setup (Nastavení) Viz (Nastavení). Kapitola 6: Pouzívání nabídky Nastavení na stran 65. 16 hp photosmart 430 ada uzivatelská p írucka Nastavení data a casu Fotoaparát je vybaven hodinami, které zaznamenávají datum a cas, kdy byly po ízeny jednotlivé záb ry. Toto casové razítko se neobjevuje na samotném obrázku, ale zaznamenává se do vlastností obrázku, které m zete zobrazit p i prohlízení obrázku na pocítaci. Kdyz fotoaparát poprvé zapnete, po výb ru jazyka se objeví následující obrazovka. 1 Opakovan stiskn te tlacítko OK OK, dokud se nezobrazí pozadovaný formát data, a pak stiskn te tlacítko , címz datum zvýrazníte. 2 Stisknutím tlacítka OK vyberte první hodnotu a pak ji zm te tlacítky. Volbu potvr te tlacítkem OK. Ostatní OK hodnoty nastavte stejným zp sobem (M = m síc, D = den, Y = rok). 3 Stisknutím tlacítka zvýrazn te casový formát a pak stiskn te tlacítko OK chcete-li jej zm nit...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART 435 snadné používat?

150 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud HP PHOTOSMART 435 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

504612121314251643
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.23
= 2.68

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.23 a standardní rozdíl je 2.68.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART 435 vysoce účinný?

150 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je HP PHOTOSMART 435 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

46298161919181336
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.78
= 2.77

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.78 a standardní rozdíl je 2.77.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART 435 spolehlivý, solidní?

150 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že HP PHOTOSMART 435 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

41481314812331142
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.13
= 2.70

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.13 a standardní rozdíl je 2.7.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je PHOTOSMART 435 dobrá hodnota za dané peníze?

150 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že HP PHOTOSMART 435 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

103268141119161645
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 6.99
= 3.02

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 6.99 a standardní rozdíl je 3.02.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.