25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Digitální fotoaparáty
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje CANON POWERSHOT SX120 IS uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 3470 stanovisky pro Digitální fotoaparáty CANON POWERSHOT SX120 IS, Diplotop porovnává Digitální fotoaparáty CANON POWERSHOT SX120 IS se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k CANON POWERSHOT SX120 IS.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Digitální fotoaparáty - CANON
Nejlepší Digitální fotoaparáty - CANON produkty
Seznam značek a výrobců
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne CANON POWERSHOT SX120 IS

Uživatelé hodnotí CANON POWERSHOT SX120 IS jako velmi uživatelsky příjemný.Shledávají jej mnohem spolehlivější než u jeho konkurentů., Ale jejich názory se liší jen nepatrně. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi CANON POWERSHOT SX120 IS a jiným výrobkem.

Jeho uživatelé jej hodnotí velmi dobře., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Shledají, že je to levné Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce CANON POWERSHOT SX120 IS ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
,,xx" znamená císlo stránky. · U vsech funkcí v této pírucce se pedpokládá výchozí nastavení. 8 Bezpecnostní upozornní · Ped pouzitím fotoaparátu si nezapomete pecliv procíst níze uvedená bezpecnostní upozornní. Dbejte vzdy na to, abyste fotoaparát obsluhovali správným zpsobem. · Úcelem bezpecnostních upozornní uvedených na následujících stránkách je zabránit zranní uzivatele ci dalsích osob a poskození zaízení. · U kazdého samostatn prodávaného píslusenství si ped jeho pouzitím pectte pokyny. Varování Upozornní Upozornní Oznacuje moznost vázného zranní ci smrtelného úrazu. Oznacuje moznost zranní. Oznacuje moznost poskození zaízení. Varování Fotoaparát · Nespoustjte blesk v bezprostední blízkosti ocí. Psobení intenzivního svtla vytvoeného bleskem by mohlo poskodit zrak. Pi fotografování s bleskem udrzujte odstup minimáln jeden metr od malých dtí. · Zaízení skladujte mimo dosah dtí a batolat. emínek: Umístní fotoaparátu na emínek zavsený okolo krku dítte mze vést k udusení. Pamová karta, baterie pro datum/cas: Hrozí nebezpecí náhodného polknutí. Dojde-li k takovéto situaci, ihned vyhledejte lékaskou pomoc. · Nepokousejte se zaízení rozebírat nebo upravovat jakoukoli jeho cást, pokud to není výslovn uvedeno v této pírucce. · Abyste se neporanili, nedotýkejte se vnitních cástí fotoaparátu v pípad, ze doslo k jeho pádu na zem nebo jinému poskození. · Fotoaparát pestate ihned pouzívat v pípad, ze z nho vychází kou nebo neobvyklý zápach, a v dalsích pípadech, kdy se pístroj chová nestandardním zpsobem. · K cistní zaízení nepouzívejte organická rozpoustdla, jako je alkohol, benzín nebo edidla. · Zamezte vniknutí kapalin a cizích pedmt do fotoaparátu. Mohlo by dojít k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud vnitní cásti fotoaparátu pijdou do tyku s kapalinami nebo cizími pedmty, okamzit vypnte napájení fotoaparátu a vyjmte baterie. · Pouzívejte pouze doporucené napájecí zdroje...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je POWERSHOT SX120 IS snadné používat?

3470 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud CANON POWERSHOT SX120 IS je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

512530661302642503905525121200
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.89
= 2.30

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.89 a standardní rozdíl je 2.3.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je POWERSHOT SX120 IS vysoce účinný?

3470 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je CANON POWERSHOT SX120 IS ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

48103453962612784105815881111
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.93
= 2.18

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.93 a standardní rozdíl je 2.18.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je POWERSHOT SX120 IS spolehlivý, solidní?

3470 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že CANON POWERSHOT SX120 IS je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

461534551052412763595545831202
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.99
= 2.21

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.99 a standardní rozdíl je 2.21.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je POWERSHOT SX120 IS dobrá hodnota za dané peníze?

3470 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že CANON POWERSHOT SX120 IS opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

112343745932112353125195721300
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.94
= 2.50

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.94 a standardní rozdíl je 2.5.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.