25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Digitální fotoaparáty
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje CANON POWERSHOT A480 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 2404 stanovisky pro Digitální fotoaparáty CANON POWERSHOT A480, Diplotop porovnává Digitální fotoaparáty CANON POWERSHOT A480 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k CANON POWERSHOT A480.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Digitální fotoaparáty - CANON
Nejlepší Digitální fotoaparáty - CANON produkty
Seznam značek a výrobců
AGFAPHOTO
AIPTEK
BENQ
CANON
CASIO
FUJIFILM
HP
KODAK
KONICA MINOLTA
NIKON
OLYMPUS
PANASONIC
PENTAX
POLAROID
RICOH
ROLLEI
SAMSUNG
SIGMA
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Mobilní telefon
Digitální fotoaparáty
Videokamery & Video Rekordéry
MP3 přehrávač
Bluetooth headset
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne CANON POWERSHOT A480

Uživatelé CANON POWERSHOT A480 dávají velmi dobré skóre pro jeho uživatelskou přívětivost.Hodnotí to jako velmi spolehlivé., Ale oni nejsou jednotní. Můžete se podívat na forum CANON POWERSHOT A480 a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Podle jeho uživatelů je velmi efektivní., Většinou se shodli v tomto bodě. Většinou se zjistí, že je velmi dobrá hodnota za tu cenu Můžete si stáhnout uživatelskou příručku CANON POWERSHOT A480, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Dojde-li k takovéto situaci, ihned vyhledejte lékaskou pomoc. · Nepokousejte se zaízení rozebírat nebo upravovat jakoukoli jeho cást, pokud to není výslovn uvedeno v této pírucce. · Abyste se neporanili, nedotýkejte se vnitních cástí fotoaparátu v pípad, ze doslo k jeho pádu na zem nebo jinému poskození. · Fotoaparát pestate ihned pouzívat v pípad, ze z nho vychází kou nebo neobvyklý zápach, a v dalsích pípadech, kdy se pístroj chová nestandardním zpsobem. · K cistní zaízení nepouzívejte organická rozpoustdla, jako je alkohol, benzín nebo edidla. · Zamezte vniknutí kapalin a cizích pedmt do fotoaparátu. Mohlo by dojít k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud dojde ke kontaktu vnitních cástí fotoaparátu s kapalinou ci cizím pedmtem, ihned fotoaparát vypnte a vyjmte baterie. · Pouzívejte pouze doporucené napájecí zdroje. Pi pouzití jiných napájecích zdroj by mohlo dojít k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. 8 Bezpecnostní upozornní Baterie · Pouzívejte pouze doporucené baterie. · Neumisujte baterie do blízkosti oteveného ohn ani je do nj nevhazujte. · Zabrate kontaktu baterií s vodou (napíklad moskou vodou) nebo jinými kapalinami. · Baterie nerozebírejte, neupravujte ani je nevystavujte vysokým teplotám. · Chrate baterie ped pádem a nevystavujte je silným nárazm. Mohlo by dojít k explozi nebo úniku elektrolytu a následnému vzniku pozáru, zranní osob nebo poskození okolí. V pípad, ze dojde k úniku elektrolytu z baterie a k potísnní ocí, úst, pokozky nebo odvu, okamzit postizená místa opláchnte vodou a vyhledejte lékaskou pomoc. Dalsí varování · Dodávaný(é) disk(y) CD-ROM nepehrávejte v pehrávacích zvukových disk CD, které nepodporují pehrávání datových disk CD-ROM. Pehrávání disku CD-ROM v pehrávaci zvukových disk CD mze vést k poskození reproduktor...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je POWERSHOT A480 snadné používat?

2404 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud CANON POWERSHOT A480 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

52293339119193219281373319747
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.60
= 2.47

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.6 a standardní rozdíl je 2.47.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je POWERSHOT A480 vysoce účinný?

2404 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je CANON POWERSHOT A480 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

47272353119223226325413294654
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.46
= 2.40

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.46 a standardní rozdíl je 2.4.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je POWERSHOT A480 spolehlivý, solidní?

2404 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že CANON POWERSHOT A480 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

41273651109213199292422305709
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.57
= 2.41

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.57 a standardní rozdíl je 2.41.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je POWERSHOT A480 dobrá hodnota za dané peníze?

2404 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že CANON POWERSHOT A480 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

11133284875182172236381329809
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.58
= 2.72

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.58 a standardní rozdíl je 2.72.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.